21

06.24

Podsumowanie projektu „Z darami natury świat nie jest ponury”

W roku szkolnym 2023/2024 grupa BIEDRONKI przystąpiła do udziału w III edycji Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Z darami natury świat nie jest ponury!”, którego głównym celem jest kształtowanie postaw proekologicznych, pobudzanie kreatywności dzieci i nauczycieli oraz rozbudzanie wrażliwości na piękno przyrody. Autorkami projektu są: Monika Rucińska oraz Adrianna Kamińska – nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Nowym Mieście Lubawskim.

21

06.24

„Mały miś w świecie wielkiej literatury”

W roku szkolnym 2023/2024 przedszkolaki z grupy BIEDRONKI uczestniczyły w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym „Mały miś w świecie wielkiej literatury”, którego autorką  jest Aneta Konefał, dyrektor Przedszkola Publicznego nr 1  w Kolbuszowej. Projekt był zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz  kierunkami polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2023/2024.

21

06.24

Międzynarodowy projekt edukacyjny „Kreatywne prace plastyczne”

W roku szkolnym 2023/24 grupa BIEDRONKI realizowała Międzynarodowy projekt edukacyjny „Kreatywne prace plastyczne” IV edycja wspierający rozwój kreatywności, którego autorką jest Beata Grzeszczuk-Nędza.

Cele główne projektu to:

* Zaspokajanie naturalnej potrzeby tworzenia sztuki, wyzwalanie ekspresji twórczej i wspieranie harmonijnego rozwoju oraz kreatywności uczestników poprzez różnorodne działania plastyczne.

19

06.24

Podsumowanie projektu „Zakamarek-ekotriki na kąciki” realizowanego w grupach MYSZKI MIKI i PSZCZÓŁKI

„Zakamarek-ekotriki na kąciki” III edycja, to ogólnopolski projekt z zakresu edukacji przyrodniczo-ekologicznej, do którego realizacji przyłączyły się dwie grupy przedszkolne: MYSZKI MIKI i PSZCZÓŁKI.

Głównym celem projektu było wychowanie przedszkolaka kreatywnego, świadomego swoich możliwości, posiadającego umiejętność współistnienia z przyrodą i podejmowania działań na jej rzecz. Podejmowane aktywności opierały się na stymulowaniu dzieci do samodzielnej eksploracji świata, kształtowania prawidłowych nawyków żywieniowych,

18

06.24

„Czyste powietrze wokół nas” – podsumowanie programu edukacji antytytoniowej

W roku szkolnym 2023/24 grupy: MYSZKI MIKI, ŻABKI oraz BIEDRONKI realizowały we współpracy z Państwową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Strzyżowie program edukacji antytytoniowej: „Czyste powietrze wokół nas”. Celem programu było wykształcenie u dzieci świadomej postawy ochrony własnego zdrowia w sytuacjach, gdy są skazane na bezpośredni kontakt z palącymi.

18

06.24

Podsumowanie akcji „Góra Grosza”

Nasze przedszkole po raz kolejny przyłączyło się do ogólnopolskiej akcji „Góra Grosza” organizowanej przez Towarzystwo „Nasz Dom”. Celem akcji było zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie i dofinansowanie domów dla dzieci, rodzinnych domów dziecka, kwalifikowanych rodzin zastępczych oraz najbardziej potrzebujących domów dziecka, które realizują prorodzinne programy wychowawcze.

Strona główna O nas Grupy Galeria Kącik dla rodziców Kontakt