Zajęcia dodatkowe

Nasze przedszkole oferuje dzieciom następujące zajęcia dodatkowe:

 

J. ANGIELSKI – są to bezpłatne zajęcia dla wszystkich dzieci, odbywające się w ramach realizacji podstawy programowej – a więc między godziną 8 a 13. W grupach starszaków i średniaków odbywają się dwa razy w tygodniu po pół godziny, natomiast w grupie najmłodszej dwa razy w tygodniu po 15 minut. Prowadzone są przez panią Patrycję Kałamarz. Dostosowane są do wieku dziecka i obejmują:

RYTMIKA – zajęcia prowadzone są przez nauczycielki przy akompaniamencie instrumentu klawiszowego w wykonaniu pana Grzegorza Dykasa. Istotą zajęć jest odtwarzanie przebiegu muzycznego za pomocą ruchów ciała, ale jest to również taniec, śpiew, gra na instrumentach, improwizacja ruchowa oraz instrumentalna. Pierwszym etapem kształcenia jest wyrobienie u dzieci koordynacji słuchowo – ruchowej poprzez ćwiczenia reakcji ruchowej na bodźce dźwiękowe, poznawanie cech dźwięków: ich wysokości, czasu trwania oraz kształcenie umiejętności precyzyjnego odtwarzania rytmu, tempa, metrum itp. W sposób łatwy i przystępny dzieci przyswajają sobie takie abstrakcyjne pojęcia jak wysoki – niski dźwięk, czy też szybko – wolno, cicho – głośno.

Zajęcia rytmiczne odbywają się raz w tygodniu w każdej grupie wiekowej. Czas zajęć dostosowany jest do wieku dziecka: w gr. 3-4-latków 15-20 min., w starszych grupach ok. 30 min.

ZAJĘCIA TANECZNE – prowadzone przez wykwalifikowaną instruktorkę tańca panią Martynę Jacek. Łączą różne formy zabawy tanecznej wprowadzając dziecko w barwny świat tańca. Celem zajęć jest kształcenie estetyki ruchów, orientacji w przestrzeni, rozwój rytmiczności, koordynacji ruchu oraz wyrabianie umiejętności świadomego podporządkowania ruchu muzyce, co sprzyja harmonijnemu rozwojowi fizycznemu dziecka. Zajęcia doskonale kształcą umiejętność współpracy w grupie i indywidualnej ekspresji ruchowej. Taniec łagodzi zachowanie, uwrażliwia, pozwala dziecku wyładować i w pozytywny sposób spożytkować energię.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu po 30 min w każdej grupie wiekowej. Są bezpłatne dla wszystkich dzieci.

RELIGIA – zajęcia prowadzone przez ks. Marka Frątczaka dwa razy w tygodniu po pół godziny. Ich celem jest kształtowanie postaw moralnych poprzez rozmowy, zabawy i piosenki o charakterze religijnym. Religią objęte są dzieci 5-6-letnie.
Istotą zajęć jest odtwarzanie przebiegu muzycznego za pomocą ruchów ciała, ale jest to również taniec, śpiew, gra na instrumentach, improwizacja ruchowa oraz instrumentalna. Pierwszym etapem kształcenia jest wyrobienie u dzieci koordynacji słuchowo – ruchowej poprzez ćwiczenia reakcji ruchowej na bodźce dźwiękowe, poznawanie cech dźwięków: ich wysokości, czasu trwania oraz kształcenie umiejętności precyzyjnego odtwarzania rytmu, tempa, metrum itp. W sposób łatwy i przystępny dzieci przyswajają sobie takie abstrakcyjne pojęcia jak wysoki – niski dźwięk, czy też szybko – wolno, cicho – głośno.
Zajęcia rytmiczne odbywają się raz w tygodniu w każdej grupie wiekowej. Czas zajęć dostosowany jest do wieku dziecka: w gr. 3-4-latków 15-20 min., w starszych grupach ok. 30 min.RELIGIA – zajęcia prowadzone są przez katechetę. Ich celem jest kształtowanie postaw moralnych poprzez rozmowy, zabawy i piosenki o charakterze religijnym. Religią objęte są dzieci 5-6-letnie.

LOGOPEDIA KOREKCYJNA – prowadzona jest przez panią Annę Bykowską w formie zajęć indywidualnych. Kwalifikowanie dzieci do zajęć logopedycznych odbywa się po konsultacji z wychowawcami i zapoznaniu się z orzeczeniami psychologiczno – pedagogicznymi oraz wynikami badań specjalistycznych.

Celem diagnozy logopedycznej jest ustalenie:

– nieprawidłowo realizowanych głosek oraz sposobu ich wymowy;
– przyczyn wadliwej artykulacji;
– wpływu wady na przebieg procesu porozumiewania się;
– rodzaju wady i jej wpływu na funkcjonowanie dziecka.
Treść, formy i metody zajęć są maksymalnie dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka, i skierowane na wyeliminowanie wykrytych w mowie nieprawidłowości.

Strona główna O nas Grupy Galeria Kącik dla rodziców Kontakt