Przedszkolny konkurs plastyczny10.01.2022 15:33

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich wychowanków naszego przedszkola do udziału w organizowanym w naszej placówce konkursie plastycznym „BRZECHWA WIERSZEM MALOWANY”.

.

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

DLA DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO WE FRYSZTAKU

„BRZECHWA WIERSZEM MALOWANY”

– w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0

 

Cele konkursu:

 • kształtowanie wyobraźni plastycznej
 • rozwijanie umiejętności samodzielnej interpretacji treści wysłuchanego wiersza czytanego przez Rodzica
 • rozwijanie zainteresowań czytelniczych wśród dzieci, w tym twórczości poetów i pisarzy polskich oraz zachęcanie do codziennego czytania
 • zapoznanie z postacią J. Brzechwy i jego twórczością
 • uwrażliwienie na piękno literatury dla dzieci
 • tworzenie warunków do rozwijania i prezentowania talentów dzieci

 

Założenia organizacyjne:

 • Adresaci: wychowankowie Przedszkola wraz z Rodzicami
 • Temat i przedmiot: „Brzechwa wierszem malowany” – przedmiotem konkursu jest wykonanie ilustracji do wybranego wiersza J. Brzechwy
 • Format i technika pracy: A4, technika dowolna płaska
 • Kategorie: prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych: 3-4 latki oraz 5-6 latki
 • Ilość prac: każdy uczestnik może zgłosić tylko 1 pracę
 • Termin: do 26.01.2022r.
 • Metryczka: każda praca na odwrocie powinna posiadać metryczkę, zawierającą imię i nazwisko dziecka, wiek oraz nazwę grupy, do której uczęszcza, a także tytuł wiersza, do którego została wykonana ilustracja
 • Nagrody: autorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe
 • Do pracy plastycznej należy dołączyć zgodę rodziców na udział w konkursie oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych (do pobrania u wychowawców lub na stronie internetowej)
 • Prace konkursowe zostaną wystawione w galerii na terenie Przedszkola Publicznego oraz Biblioteki Publicznej we Frysztaku
 • Koordynatorzy: Katarzyna Sokołowska i Edyta Szczypta

 

Kryteria oceny prac:

 • zgodność z tematem – tj. nawiązanie do treści wybranego wiersza J. Brzechwy
 • samodzielność wykonanej pracy
 • kreatywność
 • ogólne wrażenia artystyczne

 

Komisję konkursową powołuje organizator.

 

Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego regulaminu.

Organizator konkursu zastrzega sobie prawo publikowania i reprodukowania prac konkursowych.

W razie pytań proszę kierować się do koordynatorów konkursu.

 

Załącznik nr 1 Zgoda na udział dziecka w konkursie

Załącznik nr 2 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 

 

Strona główna O nas Grupy Galeria Kącik dla rodziców Kontakt