„CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS”21.06.2022 22:00

Dzięki realizacji różnorodnych  programów edukacyjnych wśród dzieci kształtowane są prawidłowe postawy prozdrowotne. Jednym z takich programów jest program „Czyste powietrze wokół nas” realizowany cyklicznie w naszym przedszkolu. W obecnym roku szkolnym  udział w przedsięwzięciu wzięły najstarsze grupy wiekowe. Kluczowym celem programu było kształtowanie świadomych, asertywnych postaw wśród dzieci dotyczących ochrony własnego zdrowia, w przypadku bezpośredniego kontaktu z osobami palącymi. Nasi podopieczni brali udział w różnych zajęciach dydaktycznych promujących zdrowy styl życia. Dzieci podczas trwania zajęć usystematyzowały swoją wiedzę na temat szkodliwości palenia papierosów oraz wiedzą, w jaki sposób zachować się, gdy narażone są na wdychanie dymu z papierosa. W trakcie realizacji całego programu dzieciom towarzyszył Smok „Dinuś”, który pozwalał poznać znaczenie czystego powietrza. Ponadto program został wzbogacony o piękną kolorowankę, która urozmaiciła  jego realizację a zarazem spotkała się z przychylnym przyjęciem przez wychowanków.

Strona główna O nas Grupy Galeria Kącik dla rodziców Kontakt