OGÓLNOPOLSKI PROJEKT EDUKACYJNY „ Z KULTURĄ MI DO TWARZY”14.11.2020 15:22

 

Grupy Pszczółki i Myszki Miki przystąpiły do realizacji Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego: „ Z kulturą mi do twarzy”./koordynator projektu – Paulina Marcysiak/

 

Termin realizacji: 1 października 2020r. – 14 maja 2021r.

 

Głównym celem projektu jest wprowadzenie dzieci w świat wartości oraz promowanie kultury w szerokim zakresie.

Cele szczegółowe:

  • promowanie kultury wysokiej, wrażliwości na piękno
  • rozwijanie poczucia estetyki poprzez kontakt ze sztuką
  • współpraca z placówkami kulturalnymi i środowiskiem lokalnym
  • wychowanie w duchu wartości, takich jak: dobro, piękno, altruizm, patriotyzm
  • kształtowanie empatii i szacunku wobec osób starszych i niepełnosprawnych
  • kształtowanie poczucia przynależności do kraju, regionu, zapoznanie z ich tradycjami i historią w sposób dostępny dziecku
  • zapoznanie z normami i zasadami życia społecznego oraz ich przestrzeganie
  • współpraca z rodzicami, włączanie ich do aktywnych działań na rzecz placówki.

Strona główna O nas Grupy Galeria Kącik dla rodziców Kontakt