KONKURS PLASTYCZNY DLA DZIECI I RODZICÓW30.11.2019 13:55

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich wychowanków naszego przedszkola wraz z rodzicami do udziału w organizowanym w naszej placówce konkursie plastycznym „ZIMA NA OKRĄGŁO I KWADRATOWO”.

.

REGULAMIN KONKURSU  MATEMATYCZNO – PLASTYCZNEGO

DLA DZIECI Z RODZICAMI

„ZIMA NA OKRĄGŁO I KWADRATOWO”

– w ramach ogólnopolskiego projektu „Las, dwa, trzy – matematyczne przygody wśród przyrody”

 

Cele konkursu:

 • Kształtowania wyobraźni geometrycznej dzieci poprzez prace plastyczne i techniczne.
 • Inspirowanie dzieci do twórczości plastycznej.
 • Propagowanie sztuki origami.
 • Umożliwienie prezentacji twórczości dzieci.
 • Wspieranie uzdolnień matematycznych .
 • Kształtowanie samodzielnego logicznego myślenia.
 • Upowszechnienie i uatrakcyjnienie wiedzy matematycznej wśród najmłodszych.

 

Założenia organizacyjne:

 • Adresaci: wychowankowie Przedszkola wraz z rodzicami.
 • Format i technika pracy: A4 lub A3, technika: origami płaskie z koła lub/ i kwadratu.
 • Kategorie: prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych: 3-4 latki oraz 5-6 latki.
 • Ilość prac: każdy uczestnik może zgłosić tylko 1 pracę.
 • Termin: do 20 grudnia 2019r.
 • Metryczka: każda praca na odwrocie powinna posiadać metryczkę, zawierającą imię   i nazwisko dziecka, wiek oraz nazwę grupy, do której uczęszcza.
 • Ocena prac: prace oceniane będą pod kątem zgodności z tematem, kreatywności  i estetyki. Komisję konkursową powołuje organizator.
 • Nagrody: autorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.
 • Do pracy plastycznej należy dołączyć zgodę rodziców na udział w konkursie oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych (do pobrania u wychowawców lub na stronie internetowej).
 • Koordynator konkursu:  Marzena Winiarska

Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego regulaminu. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo publikowania i reprodukowania prac konkursowych.

W razie pytań proszę kierować się do koordynatora konkursu.

Załącznik-nr-1

Załącznik-nr-2

Strona główna O nas Grupy Galeria Kącik dla rodziców Kontakt